კონტაქტი

თბილისი, ანტონ კათალიკოსის 3

ტელ: 995 32 2923615

მობ: 995 555 100809; 995 555 462526

ელ-ფოსტა: babyexpo2012@gmail.com

http://www.babyexpo.ge

Advertisements